Курс "Медична мікробіологія з основами паразитології" для студентів II курсу спеціальності "Клінічна фармація"  заочної форми навчання.