Метою викладання навчальної дисциплши «Етика та деонтологія у фармації» є формування системи знань з моралі, етики та деонтології, біоетики, соціально-психологічних механізмів спілкування i взаємодії.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моральні проблеми, що виникають перед суспільством в звязку з розвитком медицини.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика та деонтологія у фармації» є вивчення сутності, основних понять моралі, етики та деонтології у фармації, біоетики, набуття вмінь використовувати базові інструменти успішного спілкування та взаємодії.