Курс "Екстрена і невідкладна медична допомога" для студентів 5 курсу по спеціальності "Медицина". Курс складається з 2 лекцій і 5 тем практичних занять. Залік курсу - диференційний.