Викладання дисципліни «Oртодонтія» здійснюється на 3, 4 та 5 роках навчання і структурована на змістовні модулі, які вивчаються шляхом ротації модулів (блоку змістових модулів) на 3-5 курсах.

Особливістю є те, що ця навчальна дисципліна, надає змогу студентам оволодіти певними ортодонтичними маніпуляціями в клініці ортодонтії. Студенти вчаться аналізувати результати обстеження хворого, обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз, проводити диференціальну діагностику, проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених аномалій та деформацій зубощелепного апарату.
Вивчення навчальної дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» здійснюється у 7 (4-й рік навчання) та 9, 10 (5-й рік навчання) семестрах.

Особливістю є те, що ця навчальна дисципліна, надає змогу студентам оволодіти певними хірургічними маніпуляціями в клініці дитячої хірургічної стоматології. Студенти вчаться аналізувати результати обстеження хворого, обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз, проводити диференціальну діагностику, проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань в клініці дитячої хірургічної стоматології.
Вивчення навчальної дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» здійснюється у 8 (4-й рік навчання) та 9, 10 (5-й рік навчання) семестрах.

Особливістю є те, що ця навчальна дисципліна, надає змогу студентам оволодіти певними стоматологічними маніпуляціями, які пов’язані з лікуванням і профілактикою карієсу, його ускладнень, захворювань тканин пародонта, слизової оболонки порожнини рота та інших стоматологічних захворювань у дітей. Студенти вчаться аналізувати результати обстеження хворого, обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз, проводити диференціальну діагностику, проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань в клініці дитячої терапевтичної стоматології.