Курсы, входящие в КРОК

Help with Search courses

кафедра Біохімії, медичної та фармацевтичної хімії.

Курс "Медична мікробіологія з основами паразитології" для студентів II курсу спеціальності "Клінічна фармація"  заочної форми навчання.

Кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я

кафедра Мікробіології з основами імунології.

Кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я

Кафедра общей и клинической фармации